top of page

Ochrana osobních údajů GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v rámci Masáže Dagmar zákaznického programu a marketingových aktivit.

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1 Činnost 
1.1 Předmětem podnikání Masáže Dagmar se sídlem Lochovice 287, 26723, IČO 16964853 je především poskytování služeb v oblasti masáží. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci služeb z velké části prostřednictvím sociálních sítí (Facebook a Instagram) a zlepšování služeb zákazníkům. Masáže Dagmar proto založilo zákaznický program, který umožňuje svým zákazníkům získat odměnu za opakované absolvování služeb.

2 Zákaznický program
2.1 Hlavním obsahem a nedílnou součástí zákaznického programu jsou:

  • sbírání věrnostních razítek

  • poskytování slev,

  • nabízení akčních služeb

  • věrnostní kampaně

  • zasílání obchodních sdělení, tj. adresných nabídek na akční služby.

2.2 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro komunikaci poskytovatele služeb se zákazníkem.

3 Ostatní marketingové aktivity
3.1 Ke zpracování osobních údajů dochází i v souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami Masáže Dagmar, zejména pořádáním akcí, kampaní apod. V rámci marketingových aktivit jsou vždy zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s jejich účastí v těchto marketingových aktivitách nebo v souvislosti s nákupem služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu jimi uděleného souhlasu nebo v rozsahu souvisejícím s prodejem služeb.

4 Správce, nebo zpracovatel
4.1 Masáže Dagmar  je správcem osobních údajů:
 Dagmar Sudíková IČO 16964853, rrorrysek71@gmail.com, tel: 731190557


5. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?
5.1 V souvislosti se zákaznickým programem jsou zpracovávány údaje poskytnuté při telefonické nebo e-mailové komunikaci, nebo prostřednictvím sociálních sítí, tj. jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa
5.2 Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem následné komunikace poskytovatelů služeb se zákazníkem.
5.3 Při návštěvě internetových stránek provozovaných Masáže Dagmar se může stát, že budou ukládány informace ve formě cookies na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.
 
6 Jak se dostávají údaje do naší databáze?
6.1 Nové údaje do naší databáze v rezervačním systému získáváme přímo od zákazníků Masáže Dagmar.

6.2 Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
 
7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 
7.1 Údaje zákazníků v databázi uchováváme po celou dobu trvání účasti zákazníka  v zákaznickém rezervačním systému.
 
8. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
8.1 Máte právo kdykoliv se obrátit na Masáže Dagmar Dagmar Sudíkovou a požadovat informace a přístup ke svým osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na uvedených kontaktech Masáže Dagmar, nebo zrušit svůj účet v rezervačním on-line systému.. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.
 
9. Předávání osobních údajů
Osobní údaje zákazníků nejsou předávány žádným třetím osobám bez jejich souhlasu.

bottom of page